Hur gammal är du.../How old are you...

Ange när du är född/State when you are born: Månaderna måste vara på engelska./ The Month must be in english
Ex: (march 1,1966)Du är dagar gammal/You are days old:
Du är timmar gammal/You are times old:
Du är minuter gammal/You are Minutes old: