Applet ifrån Javahuset

Antalet världsmedborgare
Number of world citizens