Båten Kricka

Amundö Marina 2019

Båten köptes 1963 av min morfar Albert Söderberg. Han var blind, men ville ändå ha en båt och pappa och jag hjälpte honom med den. När morfar gick bort 1966 övertog pappa båten och 1976 övertog jag den. Den var ursprungligen  döpt till Krika. men vi ändrade namnet till Kricka.

Båttyp: Träsnipa 7,5 x 2,7 m
Byggår: Omkring 1950
Byggplats: Troligtsvis Orust
Motor: Diesel Penta MD2B 1975, Sötvattenskylning 1988
Segel: 20 kvm,riggad 1987

Se ett bildspel om båtens historia nedan.